Regler for skorsten til brændeovn: Disse ting skal du være opmærksom på

 

Braendeovn

Har du købt ny brændeovn, skal du også sørge for at investere i en skorsten, hvis ikke du allerede har en. En skorsten er afgørende, når du har en brændeovn, for at røgen og de øvrige partikler kan ledes væk fra boligen. En skorsten er samtidig væsentlig, for at brændeovnen fungerer optimalt.

En velfungerende skorsten handler dog ikke kun om at vælge den rette type skorsten. Også skorstenens højde, placering og udformning spiller en væsentlig rolle for at sikre en optimal ydeevne og sikkerhed.

I denne artikel kan du blive klogere på, hvilke regler og krav der gælder for etablering af en ny skorsten. Ved at følge disse regler kan du sikre en effektiv og sikker skorsten, der bidrager til et behageligt og sundt indeklima i dit hjem.

Placering og højde på skorstenen

Skorstenens højde er en afgørende faktor for et tilstrækkeligt træk i brændeovnen. Det er derfor vigtigt, at skorstenen er høj nok, så trækket bliver optimalt, og at røgen kan trækkes ud i den frie luft. Skorstenens dimensioner skal desuden passe til brændeovnen, og skorstenen må derfor hverken være for stor eller lille.

Er skorstenen for stor eller for lille, kan det forårsage en nedsat effektivitet, et dårligt træk og en øget risiko for skadelige emissioner. Det er derfor også vigtigt at følge producentens anbefalinger og eventuelt få skorstensfejeren eller en anden fagperson til at hjælpe med at finde den rette størrelse eller sikre, at skorstenen har den optimale størrelse i forhold til brændeovnen.

Regler og krav til ny skorsten

Skorsten paa tag

I brændeovnsbekendtgørelsen og i Bygningsreglementet er der en række regler og krav i forhold til udførelsen og højden på nye skorstene og skorstene, der ændres betydeligt. Disse regler er vigtige at være opmærksom på, når du skal have etableret ny skorsten, eller du skal have lavet ændringer ved din eksisterende skorsten. Det er nemlig dit ansvar som ejer af brændeovnen at sikre, at din skorsten lever op til kravene.

Krav til skorstene i brændeovnsbekendtgørelsen

Nedenfor har vi beskrevet nogle af de minimumskrav, der er til skorstene, som gælder ved brændeovne og andre fyringsanlæg med en effekt på op til 30kW. Disse skal ses som et supplement til de eksisterende krav, der foreligger i Bygningsreglementet.

For nye og ændrede skorstene gælder følgende krav:

  • Skorstenen skal rage minimum 1 meter over den øverste kant på døre, vinduer eller ventilation. Dette gælder uanset husets taghældning og i en radius på 15 meter rundt om skorstenen.
  • Skorstenshøjden på huse med en lav taghældning på op til 20 grader skal være minimum 1 meter over tagfladen og minimum 40 centimeter over tagryggen.
  • Skorstenshøjden på huse med en taghældning på mere end 20 grader skal være minimum 2,3 meter fra tagfladen og minimum 40 centimeter fra tagryggen.

Krav til skorstene i Bygningsreglementet

I Bygningsreglementet er der som nævnt ligeledes nogle krav i forhold til skorstene. Disse krav gælder både i forhold til udformningen, placeringen og højden på skorstene:

  • Skorsten og rørsystem skal udformes så røgen fra brændeovnen bliver ledt lodret op og ud af skorstenen
  • Skorstenen skal have den rette højde og udformning, der sikrer et optimalt trækforhold
  • Skorstenen skal placeres og have en højde og udformning der gør, at den røg der udledes fra skorstenen ikke er til gene for omgivelserne
  • Skorstenen skal have en afstand på minimum 2,5 meter til skellet

Du kan se mere omkring regler og krav for skorstene i Bygningsreglementet.