Varmepumpe, radiator eller brændeovn
– hvordan opvarmer du dit hus?

 

hvordan-opvarmer-du-dit-hus-topDer findes mange forskellige muligheder for at opvarme sit hus – bor man i lejlighed, er mulighederne begrænset til, hvad ens udlejer har aftalt at modtage på adressen. Men for husejere er der næsten frit valg, afhængigt af det område, man bor i. Og der er stor forskel på, hvor grøn og hvor dyr den varme, man får leveret er. Her gennemgår vi de forskellige alternativer på pris og ydelse.

Varmekilde-statistik

Nedenfor ses en statistik for seks forskellige varmekilder i danske husstande. Priserne er cirka-priser, og der kan være større afvigelser mellem landsdelene og fra selskab til selskab.varmekilde-statistik

 

Hvilken varmekilde er billigst at bruge?

billigste fyringsformTræpillefyr er både rimeligt billige og nemme at installere – og så er de billige i drift. For hustande, der i dag bruger oliefyr, vil der være en betydelig besparelse ved at skifte til pillefyr, og da begge fyr virker efter samme princip er skiftet i sig selv ikke særligt besværligt. Køber man et nyt, fuldautomatisk træpillefyr, slipper man også for de ugentlige påfyldninger af brændsel.

Det er dog jordvarme og varmepumper, der er fremtiden, men selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre. Begge dele anvender vedvarende energikilder, hvilket gør dem til de mest miljørigtige at anvende. Danmarks 2020-mål er, at 50 % af el-produktionen består af vindenergi. Kombinationen af vindenergi og jord- og varmepumper er et meget miljørigtigt scenarie, som vil skåne miljøet for meget.

Hvilken varmekilde er nemmest at installere?

den nemmeste installationFor de kvarterer, hvor der er lagt fjernvarme ud til skellet, kræver ikke ret meget at blive tilsluttet fjernvarme, og det er målet, at nettet skal nå ud til 70 % af husstandene. Dermed er det nemt, for de husstande, der er tilsluttet fjernevarmenettet at installere og anvende denne varmekilde. En ulempe er dog, at mange anlæg ikke passer i størrelsen til de huse, de skal forsyne, og dermed bliver varmen ikke udnyttet optimalt.

Jordvarme er meget besværligt at installere, og anskaffelsesprisen er også høj. Til gengæld er varmen enormt billig og miljøvenlig, og anlægget kan tjene sig selv ind i løbet af ca. 10 år afhængigt af forbruget. Det kræver dog, at man har god plads i haven til det, der skal være et stort område, der er fritlagt til installationen.

Samtidig er det også nødvendigt at huset er godt isoleret, for at jordvarmen kan dække varmebehovet. Jordvarme kan være det ideelle valg i nybyggerkvarterer, hvor grunden er lige til at gå til. Tilmed bliver de fleste nye huse bygget med øje på miljørigtighed og lavt energiforbrug. Ved nybyggeri kan man altså få et super miljøvenligt hus ved at vælge jordvarme.

Olie- og træpillefyr er nemme at installere, da de tilsluttes til husets radiatorer uden haven skal graves op eller lignende. Oliefyr må dog ikke installeres i nyopførte huse, og fra i år (2016) må de ikke installeres i huse, der kan få fjernevarme eller naturgas. Fra 2030 er det regeringens (i 2013) klimapolitiske mål, at oliefyr skal være udfaset helt.

Der er dermed ikke meget at vinde ved at installere oliefyr, mens træpiller stadig har sine fordele. Et træpillefyr kræver dog også et særligt rum, der skal leve op til nogle krav om brandsikkerhed.

Hvad er omfanget af vedligehold?

maengden af vedligeholdDen eneste nogenlunde vedligeholdelsesfri varmeinstallation er tilkoblingen til fjernvarme, men anlægget bør dog efterses hver andet år. Gasfyr skal efterses hver 3. år i de første 8 år, derefter hver 2. år – og, som nævnt, er gasfyr ikke lovligt at installere i nye boliger.

Jordvarme skal efterses af en certificeret kølemontør årligt – men anlægget er næsten vedligeholdelsesfrit, når det er blevet installeret. Luft-vand varmepumper skal også efterses årligt.

Træpillefyr skal gennemtjekkes med 1-2 års mellemrum, mens det er et lovkrav, at den tilkoblede skorsten bliver tjekket årligt af en professionel skorstensfejer.

Et oliefyrs kedel skal renses årligt af en kyndig fagmand. Med fem års mellemrum skal kedlen synes – og med 15 års mellemrum skal et oliefyr grundigt tjekkes i gennem sammen med hele husets varmesystem (rør, radiatorer osv.).

Der findes med andre ord ikke nogen vedligeholdelsesfri varmesystemer – men hvor træpillefyr, oliefyr og gasfyr skal tjekkes grundigt i gennem med nogle års mellemrum, er et jordvarmeanlæg stort set vedligeholdelsesfrit.