Nabostridigheder kan kræve advokathjælp

 

Nabostridigheder

På det seneste har der været fokus på nabostridigheder i forskellige medier. Der har inden for de senere år været både flere udsendelser på tv, og for nylig fik det også national opmærksomhed, at en nabo havde klaget over et sortglaseret tag fra grunden ved siden af.

Helt kort dømte Højesteret, at taget skulle matteres for tagets ejeres regning, fordi genskinnet vurderedes til at være til væsentlig gene for naboerne.

At sagen i det hele taget kom til Højesteret er specielt, fordi det kun er principielle sager, der når helt op til landets højeste retsinstans.

Det understreger dog også, at disse nabostridigheder i sidste ende kan komme så langt ud, at man skal bruge juridisk hjælp for at komme igennem retssystemet. Især når sagen som i tilfældet med de sortglaserede teglsten.

Inden advokaten kommer ind i billedet

Der er muligheder, man kan ty til, hvis man selv befinder sig i en situation med en nabo, der er gået i hårdknude. Det er dog vigtigt at nævne, at det kan være svært at overskue alternativer til striden, hvis man selv er midt i den.

Derfor kan det være en god ide for folk omkring naboer, der er midt i en strid, at foreslå alternativer til en langvarig kamp over en eller anden uoverensstemmelse.

Eksempelvis kan en konfliktmægler gå ind og forsøge at skabe en forståelse mellem parterne, som forhåbentlig kan løsne op for konflikten.

I de værste tilfælde er al kommunikation mellem parterne i en nabostrid brudt sammen eller har nået et punkt, hvor konstruktiv kommunikation er umulig. Her kan en konfliktmægler muligvis hjælpe og skabe eller genskabe en dialog, som kan bringe parterne tættere på enighed.

Advokaten hjælper og oplyser – men ingen garantier

Advokathjælp ved nabostridigheder

Det er jo sådan med retsvæsnet, at selvom man har en advokat ved sin side, kan man ikke vide sig sikker på, at man får medhold i en sag. Sådan er det naturligvis også med nabosager.

Man skal altså derfor selv med en advokat til at rådgive gøre sig det klart, at man muligvis ikke opnår det ønskede resultat.

Sat lidt på spidsen kan det godt være, at man har en advokat ved sin side, men hvis man selv alene er skyld i situationen, kan man alligevel godt ende med ansvaret.

Dog vil en advokat kunne hjælpe med at oplyse om rettigheder, muligheder inden for lovgivningen, erfaring inden for konflikter og meget andet. Man kan altså stille sig væsentligt bedre med en advokats vejledning, end hvis man stod med det hele selv.

Hvordan finder jeg den rette advokat?

Er man i situationen, hvor advokathjælp er nødvendigt, gælder det om at finde den rette advokat. En advokat med erfaring inden for nabostridigheder kan være en stor gevinst, fordi vedkommende vil forstå de dynamikker, der er på spil.

Skal man finde ud af, om en advokat har erfaring med nabosager, kan det kræve lidt klikken rundt, fordi det sjældent har et menupunkt for sig selv. Sådan er tilfældet eksempelvis hos denne advokat i Favrskov.

Her er informationen om nabosager kategoriseret sammen med fast ejendom, og sådan er det mange steder.

Ellers er det værd at overveje, hvad der er centralt i striden med naboen og lede efter en advokat, som har speciale inden for det felt. Ofte vil det være relateret til fast ejendom, men sådan er det ikke altid, og ekspertisen kan være vigtig for sagens udfald.