Grafisk tekniker – den ”glemte” uddannelse

 

I en verden, der bliver mere og mere digitaliseret, kan man let overse, at der stadig findes en trykkeribranche, der lever i bedste velgående. Virksomheder har stadig behov for tryk af magasinpost og direct mail, samt adressering, pakning, foliering eller kuvertering og forsendelse af disse. Alt sammen noget, der kan laves på et trykkeri.

Hvad laver en grafisk tekniker?

En grafisk tekniker har samlet de arbejdsprocesser, der tidligere lå under uddannelserne til bogbinder, serigraf og grafisk trykker. Ved at samle disse uddannelser under én, kommer man hele vejen rundt i arbejdet med at trykke og printe materialer.

En grafisk tekniker arbejder både i avancerede computerprogrammer, hvor trykmaterialet klargøres, samt med print, som dernæst skal beskæres og foldes m.m. En grafisk tekniker arbejder altså med mange forskelligartede opgaver under hele produktionsprocessen.

Netop på grund af de mange forskelligartede opgaver og arbejdsprocesser, man lærer som grafisk tekniker, har man også mulighed for at arbejde i mange forskellige brancher og virksomheder, blandt andet trykkerier, aviser og blade.

Om uddannelsen

Uddannelsen er en 4-årig uddannelse, som man kan starte på, bare man har bestået 9. eller 10. klasse med karakteren 02 i dansk og matematik. Der er dog en adgangsbegrænsning, som betyder, at du skal have en aftale om en læreplads, før du kan starte. Dette skyldes, at store dele af uddannelsen foregår i lære, hvor du arbejder praktisk med de forskellige typer af opgaver.

Uddannelsen tilbydes kun i Aalborg og København, men du kan søge om at bo på et skolehjem under skoleperioderne, hvis du kan dokumentere, at du har lang transporttid til uddannelsen. Lang transporttid er typisk over fem kvarter.

Karriereskift

Er du kommet til et sted i livet, hvor du er kørt træt i dit nuværende arbejde, kan det være en mulighed at lave et karriereskift. Lyder uddannelsen som grafisk tekniker som noget for dig, har du mulighed for at blive voksenlærling (når du er over 25 år).

Som voksenlærling får du løn under hele dit uddannelsesforløb – også under skoleperioderne. Du har også mulighed for at forkorte uddannelsen, hvis du har praktisk erfaring eller relevante faglige kompetencer, fra nogle af de andre jobs, du har haft. Her gælder det dog stadig, at du skal have en læreplads, inden du kan starte på uddannelsen.

Hvorfor blive grafisk tekniker?

Grafisk tekniker er en uddannelse, som ofte bliver glemt i den store jungle af uddannelsesmuligheder. Men der er faktisk stort behov for grafisk teknikere rundt om i trykkeribranchen. Det er ikke kun trykkeri på papir, som eksempelvis aviser og blade, der har behov for grafisk teknikere – også tekstilbranchen anvender grafisk teknikere.

Grafisk teknikere har en meget stor viden om forskellige trykkemetoder, og dertil skal de vide meget om farvestyring, materialevalg, kontrol og meget mere – og så skal de trives med at arbejde med maskiner. Arbejdet består ikke kun af hårdt produktionsarbejde – det omfatter også arbejde ved computerne, hvor trykmaterialet skal klargøres.

Uddannelsen er oplagt for dem, der trives med at have vekslende arbejde, og som kan lide at arbejde med teknik og maskiner. Derudover vil man også være med under hele processen, lige fra kontakt med kunden til klargøring af materialet – for til sidst at stå med det endelige resultat.

Der er også stort behov for grafisk teknikere. Flere trykkerier oplever, at de har svært ved at finde lærlinge, selvom de søger via en bred vifte af forskellige medier.