Et HR system kan være afgørende for, at du får den rigtige efteruddannelse

 

Trives du i dit job? Der kan være mange årsager til om man trives eller ikke trives i sit job. Nogle af de vigtigste faktorer til, at man trives i sit job er arbejdsmiljøet, kollegerne og ikke mindst, at man føler sig tilpas udfordret i sine arbejdsopgaver.

I takt med at markedet, konkurrencen og teknologien ændrer sig, vil de fleste også opleve, at deres arbejdsopgaver ændrer sig. Derfor kan der også være behov for efteruddannelse, så man bliver bedre rustet til at håndtere de nye udfordringer, man får.

Det er som regel ledelsen i virksomheden, der tager beslutningen om, hvilken efteruddannelse de forskellige medarbejdere skal have. Nogle gange har man som medarbejder selv mulighed for at påvirke denne beslutning gennem den årlige MUS-samtale.

Selvom efteruddannelse er vigtigt, findes der et hav af eksempler på, at medarbejderne ikke får den rette efteruddannelse – og det er både spild af medarbejderens tid og virksomhedens penge. For at undgå dette kan virksomheder med fordel investere i et HR system, og derigennem bevare overblikket over alle medarbejdere.

Få overblik gennem et HR system

Et HR system bygger grundlæggende på en medarbejderdatabase, hvor der er mulighed for at gemme data om hver enkelt medarbejder. Virksomheden har altså mulighed for at gemme data om, hvilken uddannelse, kurser og efteruddannelse en medarbejder har været på. Holder man denne data op imod medarbejderens jobbeskrivelse, kan der hurtigt skabes et overblik over, hvor medarbejderen evt. kan styrke sine kompetencer yderligere.

Til den årlige MUS-samtale oplever de fleste også, at der laves en aftale med lederen om, at man skal på et kursus eller på anden vis efteruddannes. Dog ses der også utallige eksempler på, at lederen glemmer at følge op på denne aftale – og som medarbejder har man ofte en forventning om, at lederen vender tilbage og følger op på det aftalte. Derfor oplever mange, at det aftalte kursus ikke bliver til noget. Her vil et HR system også kunne hjælpe, ved at påminde lederen om, at der skal følges op på aftalen.

Bed om efteruddannelse

Bed om efteruddannelse

Har din virksomhed ikke et HR system, der opbevarer medarbejder og gemmer aftaler og anden vigtig information, kan der være behov for, at du selv følger op på aftalerne. Der kan være mange årsager til, at din leder ikke selv får fulgt op – ofte er der mange andre ting, der tager fokus for lederen, og derfor bliver aftalen med dig glemt.

Det gælder også, hvis du føler, at du har behov for undervisning eller et kompetenceudvidende kursus for at kunne håndtere dine arbejdsopgaver endnu bedre: Vær proaktiv og foreslå din leder et eller flere kurser, du har fundet frem til. Du behøver ikke vente til den årlige MUS-samtale.

Når du selv er proaktiv i forhold til, hvilken efteruddannelse, du godt kunne tænke dig, så viser du også overfor din leder, at du gerne vil være endnu bedre til dit job. Husk derfor også at forberede et svar på, hvorfor du skal have lige præcis dén efteruddannelse. Find gerne nogle forskellige valgmuligheder, og husk at oplyse din leder om, hvor mange dage, uddannelsen tager, samt hvad det evt. koster – disse oplysninger vil være en del af lederens beslutningsgrundlag.