Dit arbejdsliv bliver mere og mere digitaliseret

 

Mange arbejdspladser bliver digitaliserede

Lige som med resten af vores digitale verden, bliver dit arbejdsliv også mere og mere digitaliseret. Teknologien fylder allerede meget, og på langt de fleste arbejdspladser vil man i dag ikke kunne forestille sig en hverdag uden en computer.

Som ansat i en virksomhed har du sikkert allerede oplevet, at flere og flere af dine arbejdsprocesser er blevet digitaliseret – og måske endda automatiseret. For nogle er den digitale udvikling skræmmende, mens andre ser nye og bedre muligheder fremadrettet.

Et HR-system er med til at styrke medarbejderne

En del af de tekniske muligheder, som bliver mere og mere populært blandt virksomhederne, er HR systemer. Et godt HR system kan bruges gennem hele dit ansættelsesforløb, ja faktisk allerede fra du sender din ansøgning. HR systemet kan bruges til at understøtte din faglige og personlige udvikling, og dermed være et redskab, der kan inddrages til din årlige medarbejderudviklingssamtale.

En undersøgelse af Dansk HR fra 2016 viste også, at der inden for HR var begyndt at opstå nye arbejdsopgaver. Disse nye arbejdsopgaver handler grundlæggende om at analysere medarbejdernes arbejdsindsats, og bruge disse analyser til at styrke virksomheden – både med henblik på kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder, men også med hensyn til at sammensætte stærke teams og på den måde udnytte hele medarbejderstabens samlede kompetencer.

Digitalisering af arbejdsprocesser

Digitalisering af arbejdsprocesser

Har du ikke oplevet, at nogle af dine arbejdsprocesser er blevet digitaliseret, bør du overveje, om ikke det er muligt. Med den teknologiske udvikling kan det ikke undgås, at nogle arbejdsprocesser skal digitaliseres. Gør I ikke det, risikerer din arbejdsplads at blive overhalet af jeres konkurrenter.

Nogle af de arbejdsprocesser, der oftest kan digitaliseres, er tasteopgaver, der bliver udført manuelt. Denne type opgaver kan være utroligt tidskrævende – og så er der også en risiko for, at der bliver lavet tastefejl. Har I mange tasteopgaver, så overvej om disse kan digitaliseres.

Når arbejdsprocesser digitaliseres, vil de kunne udføres hurtigere, og risikoen for tastefejl (eksempelvis i forbindelse med en overlevering af data) bliver også mindsket. Og endnu vigtigere: Mens den automatiserede proces er i gang, kan du fokusere på de arbejdsopgaver, der giver værdi for din arbejdsplads – og som måske også er lidt sjovere end manuelt tastearbejde.

Den digitale arbejdsplads

En ting er, at dine arbejdsprocesser bliver digitaliseret. En anden ting er, når din arbejdsplads bliver digitaliseret. Begrebet ”digital arbejdsplads” dækker over de programmer og redskaber, som du har tilgængeligt i forbindelse med dit arbejde – og uanset hvor du befinder dig. Det betyder, at du måske har et intranet samt en lang række andre digitale redskaber, hvor du, dine kolleger og ledelsen kan dele informationer, kommunikere og samarbejde om arbejdsopgaver.

Med en digital arbejdsplads skal det være lettere for dig som medarbejder at finde den nødvendige information. Derudover kan den digitale arbejdsplads også understøtte det sociale fællesskab. Det kan eksempelvis være ved gruppe-kommunikation om en opgave, hvor I fysisk arbejder fra forskellige placeringer. Det kan også være, at I har et medarbejderregister, hvor I altid kan søge jer frem til en person med speciale i et bestemt område – og hvor du selvfølgelig kan komme direkte i kontakt med personen eller finde kontaktinformationerne. Sidstnævnte kan være understøttet via et HR system.