Sådan får du en bedre medarbejdersamtale (MUS)

 

medarbejdersamtale

De fleste medarbejdere og ledere kender til den berømte årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS). Formålet med medarbejdersamtalen er at skabe en dialog mellem leder og medarbejder, hvor emner som arbejdsopgaver, udviklingsmuligheder og trivsel bliver drøftet.

Mange ansatte frygter den årlige MUS. Det kan skyldes, at de føler, at de til den årlige samtale skal stå til regnskab for deres præstation og resultater i det forgangne år. Nogle frygter medarbejdersamtalen, fordi de føler, at samtalen er formålsløs. Det kan skyldes, at mange medarbejderudviklingssamtaler er rutineprægede og ikke lever op til formålet, som er at få skabt en dialog om arbejdssituation, medarbejderudvikling og trivsel.

Måske har du selv været til medarbejdersamtalen nogle gange og føler, at samtalen har været spild af tid, fordi du bare har skulle besvare nogle standardspørgsmål i virksomhedens HR system. Måske har du endnu din første medarbejderudviklingssamtale til gode. Uanset om det er første eller femte gang du skal til medarbejderudviklingssamtale, kan du herunder få gode råd og tips til, hvordan du får en bedre medarbejdersamtale med ledelsen.

Derfor fungerer medarbejdersamtalen (oftest) ikke

Undersøgelser viser, at i stedet for at fremme præstation og motivation, kan medarbejdersamtalen have en begrænsende virkning. Det kan skyldes, at mange medarbejderudviklingssamtaler er blevet til en rutinesamtale, hvor der gøres status, og de samme generelle spørgsmål går igen, uden at der kommer noget konkret ud af samtalen.

Det kan for eksempel være spørgsmål som, hvordan du vurderer samarbejdet med dine kollegaer og leder er, hvor du ser dig selv om fem år, hvordan du vurderer arbejdsopgaverne, og om du har nogle ønsker til fremtidige arbejdsopgaver. Disse spørgsmål er meget generelle og leder ikke op til en konkret samtale om medarbejderudvikling og trivsel.

Nogle andre årsager til, at medarbejderudviklingssamtalen ikke fungerer, kan være, hvis der er en dårlig kommunikation mellem medarbejder og leder, hvis medarbejderen ikke har tillid til lederen, eller hvis der ikke er en forståelse for nødvendigheden af afholdelsen af samtalen. Disse årsager kan have en stor indflydelse på, hvorvidt samtalen fungerer eller ikke.

nervoes-medarbejder-til-samtale

4 gode råd til en bedre medarbejdersamtale

En god medarbejderudviklingssamtale er en samtale, hvor der er fokus på udviklingsmuligheder i stedet for et fokus på at få krydset nogle generelle standardspørgsmål af. En god medarbejdersamtale kan samtidig øge tilliden mellem leder og medarbejder, hvilket kan være med til at styrke relationen. Det er derfor værd at sigte efter at få en vellykket MUS.

Selvom lederen har et stort ansvar for at sikre en god medarbejdersamtale, er der også nogle ting du som medarbejder kan gøre for at sikre en bedre medarbejderudviklingssamtale.

Forbered dig inden samtalen

Noget af det første du bør gøre er at forberede dig til samtalen. Skriv nogle samtalepunkter ned, som du gerne vil drøfte med din leder, så du har noget at tage udgangspunkt i, når du er inde til samtalen. Du kan eventuelt bede din leder om at sende en dagsorden til dig inden samtalen. Har virksomheden et HR system kan din leder derigennem sende agendaen for medarbejdersamtalen, således I begge ved, hvad omdrejningspunktet for samtalen skal være.

Når du forbereder dig til samtalen, kan det desuden være en god idé at reflektere over, hvordan du kan bidrage til virksomhedens samlede målsætning.

Overvej dit mål og din motivation

Inden samtalen kan det også være en god idé, at du har overvejet, hvad dine egne mål er, og hvad der skal til for at motivere dig. Hvad er det der skal til, for at du giver dig selv 100% og glæder dig til at møde på arbejde? Overvej også, om du har nogle langsigtede karrieremål, og hvordan din arbejdssituation passer ind i forhold til dette.

Vurdér dine kompetencer

Vi har alle sammen nogle styrker og svagheder – også i vores arbejde. Når du skal til medarbejdersamtalen, kan det være en fordel, hvis du på forhånd har evalueret dine kompetencer og overvejet, hvad dine styrker er, og hvor du har brug for mere kompetenceudvikling. Tænk desuden over, hvordan dine kompetencer passer i forhold til din nuværende stilling og arbejdsopgaver.

Tag stilling til ønsker for medarbejderudvikling

Er der et relevant kursus eller en efteruddannelse du gerne vil på? Tag stilling til, om du har nogle ønsker i forhold til efteruddannelse eller andre former for medarbejderudvikling og undersøg mulighederne for dette. Hvis du har nogle konkrete forslag, kan det være nemmere at få afklaret, om de kurser eller den efteruddannelse, som du gerne vil på, kan lade sig gøre.