Der er snart ingen arbejdsløse elektrikere

 

Elektrikere har meget lav arbejdsløshed

Ud over ledige, syge og barslende, dækker arbejdsløshedsprocenten også over sæsonudsving og strukturelle udsving. Derfor kan arbejdsløshedsprocenten aldrig blive 0 – men den kan komme tæt på, og det er hvad, der sker, når en branche virkelig har det godt.

Laveste arbejdsløshed i mere end et årti

Elektrikerne i landet har nok at se tilDet er netop tilfældet med elektrikerne. Her er arbejdsløshedsprocenten tæt på at være under 1 – og det er det laveste tal siden de såkaldte jubeldage i 00’erne.

I december var arbejdsløshedsprocenten på bare 1,06 for branchen. Det er meldingen fra Dansk El-forbund, der glæder sig over den positive udvikling i faget.

Tallene kommer fra El-fagets arbejdsløshedsstatistik, hvor de fleste af landets elektrikere er medlem. Den lave arbejdsløshed skylder positiv udvikling i samfundsøkonomien og investeringsgraden i erhvervslivet.

Desuden skyldes den også, at der kun uddannes så mange elektrikere, som der er arbejde til.

Det er på Bornholm, man finder den laveste arbejdsløshedsprocent for a-kassen. Blandt elektrikere på Bornholm er arbejdsløsheden helt nede på 0,51 procent. Arbejdsløsheden i hele branchen har været under 2 % siden juli 2015.

Gode uddannelser giver unge gode vilkår

Der er gode muligheder for at uddanne sig til elektrikerInden for elektrikerfaget finder man gode muligheder for uddannelse. En af de nyere muligheder, er muligheden for at tage uddannelsen som en EUX frem for en traditionel erhvervsuddannelse.

Rent praktisk betyder det, at man forlænger uddannelsens varighed fra 3 til 5 år, så der bliver tid til at tage de boglige fag fra gymnasiet også. Man kan eksempelvis læse til elektriker i Hadsten på EUX på Den Jydske Haandværkerskole.

På den måde får de unge på EUX-uddannelserne en større faglighed, hvilket giver dem endnu bedre vilkår på arbejdsmarkedet. Et sted, hvor de dog har nemt ved at finde plads, fordi der er en høj efterspørgsel.

Traditionelt set bliver de fleste nyuddannede dog ansat på deres lærepladser, hvis der er plads, og de har gjort et godt indtryk.

Ud over uddannelsen til elektriker med EUX-tilføjelsen, har de unge elektrikerstuderende også mulighed for at gøre sig ekstra bemærkede. De allerdygtigste får nemlig mulighed for at konkurrere inden for deres fag ved DM i Skills, der afholdes hvert år i Aalborg. Det har netop været afholdt d. 27.-29. januar, hvor det var Mikkel Rifbjerg Pedersen fra Marielyst EL og CELF, der vandt.

Bedre startløn for elektrikere end akademikere

En anden udvikling, der relaterer sig til de positive nyheder om arbejdsløsheden for elektrikere, er deres lønningsniveau. Det har nemlig vist sig, at elektrikere får en bedre startløn end akademikere, der har studeret i flere år. Det er naturligvis ikke gældende for alle akademikere og elektrikere, men der ses ofte eksempler på det – især blandt humanisterne, der har svært ved at finde relevant arbejde, hvor deres uddannelsesbaggrund kvalificerer dem til en høj løn.

For elektrikere er startlønnen på omkring 25.000 kr., og det kan være overraskende at finde et job til en højere løn end det, når man kommer direkte fra en lang, videregående uddannelse, hvor man ikke har været i kontakt med de arbejdsopgaver, man skal varetage i sit job.